کشیدن و رها کردن در حال ویرایش

از UX Builder برای ایجاد لغزنده های صفحه اصلی شگفت انگیز و صفحات فرود استفاده کنید

سبک اسلایدر متمرکز

سبک اسلایدر سایه

اسکرول اسلاید سایه رایگان

فلشهای تیره

فلش های نور

فلش همیشه قابل مشاهده

فلش های ساده

خارج از

بیرون دایره